O3 WebQuestit

WebQuestit ovat jäsenneltyjä oppimiskokemuksia, joissa käytetään linkkejä internetin tärkeisiin resursseihin ja tehtäviä, jotka motivoivat oppijaa tutkimaan avointa kysymystä kehittääkseen omaa asiantuntemustaan sekä osallistumaan prosessiin, joka muuttaa vasta hankitun tiedon syvemmäksi ymmärryksesi. Hyvä WebQuest innostaa oppijoita näkemään temaattisia suhteita, osallistumaan oppimiseen ja pohtimaan omia metakognitiivisia prosessejaan. 

ICE-CAP -projektin WebQuestit on suunniteltu tukemaan 16-20 -vuotiaita kehittämään ymmärrystään keskeisistä ympäristökysymyksistä, kasvavasta kiertotaloudesta ja kiertotalouden liiketoimintamalleista. Tyypillisessä WebQuest:ssä on johdanto ja 5 pääosaa: tehtävä, prosessi, resurssit, arviointi ja johtopäätökset. WebQuestit esittelevät tosielämän liittyviä ympäristöaiheisia skenaarioita ja niissä annetaan tehtäviä oppijoille suoritettavaksi. On tärkeää ymmärtää, että nämä ovat haastepohjaisia harjoituksia ja haasteet voidaan teemoittaa käsittelemään tiettyjä aiheita, joilla on erityinen merkitys partnerimaissa. 

ICE-CAP-WebQuestit löydät oppimisympäristöstä