O4 Kiertotalouskoulutus vanhemmille

ICE-CAP koulutusmateriaalien viimeinen osa on vanhemmille ja huoltajille suunnattu kiertotalouskoulutus. Tällä koulutuksella on kaksi seuraavaa päätavoitetta:

1. Lisätä vanhempien ja huoltajien tietoisuutta ympäristöasioista ja kiertotaloudesta
2. Tukea vanhempia ja huoltajia heidän roolissaan perheoppimisen fasilitoijina

Projektissa on luotu koulutukselle tuntisuunnitelmat pienryhmätyöpajoille, jotka perustuvat kiertotalousaiheen käsittelemiseen ja roolipeliharjoituksiin. Nämä harjoitukset keskittyvät vähintään kuuteen negatiiviseen ympäristöskenaarioon ja kuuteen positiiviseen kiertotalouden skenaarioon. Näillä työpajoilla pyritään lisäämään ympäristöasioiden ymmärtämistä ja tietoisuutta kiertotaloudesta.

Koulutus on pilotoitu verkossa elokuussa 2021. Löydät tarkempia tietoja tapahtumasta täältä

Työpaja vanhemmille 1

Lataa

Katsele verkossa

Työpaja vanhemmille 2

Lataa

Katsele verkossa

Workshop 1 - matkailu ja liikenne

Lataa

Katsele verkossa

Workshop 2 - joulu ja ruoka

Lataa

Katsele verkossa

Workshop 3 - vesi ja jäte

Lataa

Katsele verkossa

Workshop 4 - puutarhanhoito ja energia

Lataa

Katsele verkossa

Workshop 5 - muovi ja koulut

Lataa

Katsele verkossa

Workshop 6 - muoti ja kierrättäminen

Lataa

Katsele verkossa