O6 - Interaktiivinen verkkoportaali

Hub Karelia on kehittänyt interaktiivisen verkkoportaalin, jonne kaikki kehitetyt tuotokset tulevat yleisön saataville. Portaali sisältää kehitetyt verkkokurssit ja siihen sisältyy oppijan seurantamekanismi, jonka avulla kouluttajat voivat seurata oppijoiden edistymistä. Verkkoportaalia ylläpidetään viiden vuoden ajan projektin päättymisen jälkeen. 

Verkkoportaalin löydät täältä