O6 - Interaktiivinen verkkoportaali

Hub Karelia kehittää interaktiivisen verkkoportaalin, jonne kaikki kehitetyt tuotokset tulevat yleisön saataville. Portaali sisältää kehitetyt verkkokurssit ja siihen sisältyy oppijan seurantamekanismi, jonka avulla kouluttajat voivat seurata oppijoiden edistymistä. Verkkoportaalia ylläpidetään viiden vuoden ajan projektin päättymisen jälkeen. 

Interaktiivinen verkkoportaali on käytettävissä helmikuuhun 2020 mennessä, ja sitä kehitetään edelleen koko projektin ajan.