ICE-CAP Täydennyskoulutustapahtuma

C1 Short-term joint staff training event / Henkilöstön lyhytaikainen koulutustapahtuma

Jokainen partneriorganisaatio lähettää aiheeseen sopivat aikuiskouluttajat tähän tapahtumaan. Tapahtuma toteutetaan englanniksi, joten jokaisen partnerin tulee varmistaa, että osallistuvilla kouluttajilla on hyvä kielitaito. Tämä ERASMUS + rahoitusohjelman tarjoaman täydennyskoulutustilaisuus on hieno tilaisuus saattaa pieni ryhmä ammattilaisia yhteen jakamaan kokemuksia, oppimaan toisiltaan ja kehittämään positiivisia työsuhteita tulevaisuutta varten.  

Täydennyskoulutusohjelma sisältää 60 tuntia oppimista, joka on jaettu kolmeen eri vaiheeseen seuraavasti:

Vaihe 1 -  Jokaisessa partnerimaassa pidettävä 4h kestävä johdantotyöpaja, joka valmistelee kouluttajat kansainväliseen koulutukseen Kroatiassa;

Vaihe 2 - Kolmipäiväinen, 21 tuntia kestävä koulutus, joka tukee kouluttajia kehittämään omia sarjakuvia ja haastepohjaisia oppimisresursseja. Tämä 21 tuntia kestävä koulutusjakso toteutetaan Kroatiassa 17. kuukautena;

Vaihe 3 - sisältää 35 tuntia itsenäistä opiskelua verkossa interaktiivisen verkkoportaalin kautta. Opiskelun tarkoituksena on kehittää tarvittavia pedagogisia taitoja ja osaamista koulutuksen järjestämiseksi dynaamisissa verkkoympäristöissä ja hallita onnistuneesti uusia oppija / ohjaaja-suhteita, jotka ovat avainasemassa onnistuneissa perheoppimiskumppanuuksissa. Keskeinen osassa on oman osaamisen esittely, jossa osallistuvat kouluttajat lataavat omat haastepohjaiset resurssinsa verkkoportaaliin.