Dobro došli

Waste Not Want Not - ICE-CAP je Erasmus+ projekt koji traje od rujna 2019. do kraja rujna 2021. 

Na ovim web stranicama pronaći ćete informacije o događajima koje projekt organizira, kao i o razvijenim resursima.

Projekt ICE-CAP moći će omogućiti pristup sveobuhvatnom programu obiteljskog učenja  promicanje ideala i ciljeva cirkularne ekonomije  koji je testiran, pilotiran i potvrđen u stvarnim postavkama obiteljskog učenja. 

Projektno partnerstvo ICE-CAP namjerava donijeti ponudu osposobljavanja na visokoj razini odraslim nastavnicima pružajući im potrebne alate za suradnju u promicanju razvoja znanja, vještina i stavova koristeći metodologije učenja temeljene na izazovima i projektima. 

Projekt predstavlja potpuno novu inovaciju za podizanje svijesti o cirkularnoj ekonomiji. U leksikonu resursa za osposobljavanje koji su dostupni nastavnicima u obrazovanju odraslih nema ništa što podsjeća na obrazovnu intervenciju obiteljskog učenja predloženu u ovom projektu. Bilo je, možda, nekoliko projekata koji kombiniraju različite dobne odgovarajuće obrazovne alate i resurse u jedan sveobuhvatan resurs obiteljskog obrazovanja.