ICE-CAP osposobljavanje

C1 Short-term joint staff training event

Svi partneri će na ovaj događaj poslati odgovarajuće i povezane trenere za obrazovanje odraslih. Budući da će osposobljavanje biti održano na engleskom jeziku, svi partneri osigurat će da oni koji su odabrani za sudjelovanje imaju izvrsne vještine engleskog jezika. Iako bi osposobljavanje moglo i hoće u budućnosti biti održano u lokalnom okruženju, partnerima je jasno da moraju iskoristiti priliku koju pruža ERASMUS+ kako bi okupili malu skupinu stručnjaka kako bi međusobno podijelili iskustva, učili jedni od drugih i razvili pozitivne radne odnose za budućnost. Rezultat transnacionalnog osposobljavanja ICE-CAP-a bit će osnivanje transnacionalne skupine istomišljenika koji će se međusobno podupirati i dalje razvijati svoje radne odnose u budućnost.

Program osposobljavanja obuhvaćat će ukupno 60 sati učenja racionaliziranih u 3 različite faze kako slijedi:Faza 1 - posebna 4-satna uvodna radionica koja će se održati u svakoj partnernoj zemlji kao priprema za transnacionalno osposobljavanje u Hrvatskoj;

Faza 2 - 3-dnevni, 21 satni program osposobljavanja koji podržava odrasle nastavnike da razviju vlastite stripove i resurse za učenje temeljene na izazovima. Ova 21-satna uputa licem u lice bit će održana tijekom transnacionalnog treninga u Hrvatskoj u mjesecu 17.

Faza 3 - sastojat će se od 35 sati samostalnog učenja podržanog on-line putem online interaktivnog portala kako bi se razvile potrebne pedagoške vještine i kompetencije za pružanje osposobljavanja u dinamičnim online okruženjima i uspješno upravljanje novim odnosima učenika / učitelja koji su ključni dio uspješnih partnerstava obiteljskog učenja. Ključni dio ovog elementa bit će demonstracija vještina na kojoj će nastavnici koji prisustvuju morati prenijeti vlastite resurse temeljene na izazovima na internetski portal kao dio demonstracije vještina