Projektni partneri

Upoznajte projektne partnere

Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro

AEVA je osnovana 1998. godine kao neprofitna organizacija kako bi zadovoljila potrebe lokalnih poduzeća u rješavanju problema neusklađenosti vještina približavanjem obrazovanja i radnog svijeta. U tom je području AEVA koordinacijsko tijelo kompetencija s 13 brendova, uključujući najveću privatnu strukovnu školu u Portugalu, EPA (www.epa.edu.pt), usmjeravajući se na mlade, većinom mlade s manje prilika, migrantskim porijeklom i poviješću napuštanja škole. AEVA-EPA primila je priznanje Intercultural School Seal od Ministarstva obrazovanja i znanosti obrazovanja i Visokog povjerenstva za migracije. Udruga također pruža smjerove u obrazovanja odraslih i promovira lokalni i Europski volonterski servis za sve građane.


Contact information

Email adresa
ana.ribeiro@aeva.eu