O4 ICE-CAP Uvodni trening za roditelje

Konačni element predloženih obrazovnih materijala za ICE-CAP metodologiju obiteljskog učenja za promicanje ekološke svijesti i kružnog gospodarstva bit će program uvodne obuke za roditelje i skrbnike. Ova obuka imat će dva ključna cilja na sljedeći način:

  1. Podizanje svijesti o ekološkim pitanjima i kružnoj ekonomiji roditelja i skrbnika
  2.  Podržavanje roditelja i skrbnika u njihovim ulogama kao moderatora učenja u obitelji

Resursi za ostvarivanje prvog cilja sastojat će se od niza nastavnih planova za radionicu za korištenje u okruženju malih grupa koje se temelji na pružanju informacija nakon čega slijede vježbe igranja uloga. Te će vježbe biti usmjerene na najmanje 6 negativnih scenarija zaštite okoliša i 6 pozitivnih scenarija kružnog gospodarstva. Ove radionice imat će ključnu ulogu u razvoju razumijevanja ekoloških pitanja i podizanju svijesti o kružnoj ekonomiji među roditeljima i skrbnicima koji sudjeluju. Obuka će obuhvaćati 6 poludnevnih radionica.

Uvodni trening bit će dostupan do kraja veljače 2021. godine.

Workshop ICE-CAP 1 CROTIAN

Download

View online

Workshop ICE-CAP 2 CROATIAN

Download

View online

Workshop ICE-CAP 3 CROATA

Download

View online

Workshop ICE-CAP 4 CROATIAN

Download

View online

Workshop ICE-CAP 5 CROATIAN

Download

View online

Workshop ICE-CAP 6 CROATIAN

Download

View online

Workshop parents II CROATIAN

Download

View online