O5 ICE-CAP Program osposobljavanja

Partneri će razviti prilagođen program osposobljavanja kako bi se osiguralo da su nastavnici u obrazovanju odraslih u potpunosti osposobljeni za iskorištavanje potencijala obrazovnih resursa projekta ICE-CAP-a.

Osposobljavanje će imati značajan naglasak na korištenje novih obrazovnih resursa temeljenih na izazovima. Fokus osposobljavanja bit će osigurati da nastavnici u obrazovanju odraslih koji sudjeluju u stjecanju potrebnih vještina  za razvoj vlastitih resursa koristeći široko dostupan softver otvorenog koda, ali i razviti razumijevanje kako učenje temeljeno na izazovima najbolje funkcionira za današnje digitalne znalce. Osposobljavanje će se sastojat od 60 sati nastave sastavljene od 25 sati praktičnog učenja radionica i 35 sati samostalnog učenja na daljinu.

Značajan dio samousmjerenog učenja na daljinu dodijelit će se nastavnicima u obrazovanju odraslih kako bi razvili vlastite resurse kao demonstraciju vještina. Program osposobljavanja bit će dostupan na mreži kao priručnik u pdf formatu za ispis i kao knjiga za listanje za upotrebu na mreži. Bit će dostupan na svim partnerskim jezicima.

Taj će resurs biti spreman do kraja veljače 2021.